Mwanzo 5 : 16 Genesis chapter 5 verse 16

Mwanzo 5:16

Mahalaleli akaishi baada ya kumzaa Yaredi miaka mia nane na thelathini, akazaa wana, waume na wake.
soma Mlango wa 5

Genesis 5:16

Mahalalel lived after he became the father of Jared eight hundred thirty years, and became the father of sons and daughters.
read Chapter 5