Mwanzo 5 : 15 Genesis chapter 5 verse 15

Mwanzo 5:15

Mahalaleli akaishi miaka sitini na mitano, akamzaa Yaredi.
soma Mlango wa 5

Genesis 5:15

Mahalalel lived sixty-five years, and became the father of Jared.
read Chapter 5