Mwanzo 5 : 13 Genesis chapter 5 verse 13

Mwanzo 5:13

Kenani akaishi baada ya kumzaa Mahalaleli miaka mia nane na arobaini, akazaa wana, waume na wake.
soma Mlango wa 5

Genesis 5:13

Kenan lived after he became the father of Mahalalel eight hundred forty years, and became the father of sons and daughters
read Chapter 5