Mwanzo 5 : 10 Genesis chapter 5 verse 10

Mwanzo 5:10

Enoshi akaishi baada ya kumzaa Kenani miaka mia nane na kumi na mitano, akazaa wana, waume na wake.
soma Mlango wa 5

Genesis 5:10

Enosh lived after he became the father of Kenan, eight hundred fifteen years, and became the father of sons and daughters.
read Chapter 5