Mwanzo 44 : 20 Genesis chapter 44 verse 20

Mwanzo 44:20

Tukakuambia wewe, bwana wangu, Tunaye baba, naye ni mzee, na mwana wa uzee wake ni mdogo, na nduguye amekufa; amebaki yeye peke yake wa katika tumbo la mamaye, na baba yake anampenda.
soma Mlango wa 44

Genesis 44:20

We said to my lord, 'We have a father, an old man, and a child of his old age, a little one; and his brother is dead, and he alone is left of his mother; and his father loves him.'
read Chapter 44