Mwanzo 43 : 3 Genesis chapter 43 verse 3

Mwanzo 43:3

Yuda akamwambia akisema, Yule mtu alituagizia sana akisema, Hamtaniona uso wangu, ndugu yenu asipokuwa pamoja nanyi.
soma Mlango wa 43

Genesis 43:3

Judah spoke to him, saying, "The man solemnly warned us, saying, 'You shall not see my face, unless your brother is with you.'
read Chapter 43