Mwanzo 43 : 15 Genesis chapter 43 verse 15

Mwanzo 43:15

Basi hao watu wakatwaa zawadi ile, wakatwaa na fedha maradufu mikononi mwao, na Benyamini; wakaondoka, wakashuka mpaka Misri, wakasimama mbele ya Yusufu.
soma Mlango wa 43

Genesis 43:15

The men took that present, and they took double money in their hand, and Benjamin; and rose up, went down to Egypt, and stood before Joseph.
read Chapter 43