Mwanzo 42 : 32 Genesis chapter 42 verse 32

Mwanzo 42:32

Sisi tu ndugu kumi na wawili, wana wa baba yetu. Mmoja hayuko, na mdogo wetu yuko pamoja na baba yetu leo katika nchi ya Kanaani.
soma Mlango wa 42

Genesis 42:32

We are twelve brothers, sons of our father; one is no more, and the youngest is this day with our father in the land of Canaan.'
read Chapter 42