Mwanzo 40 : 2 Genesis chapter 40 verse 2

Mwanzo 40:2

Farao akawaghadhibikia maakida wake wawili, mkuu wa wanyweshaji na mkuu wa waokaji.
soma Mlango wa 40

Genesis 40:2

Pharaoh was angry with his two officers, the chief cupbearer and the chief baker.
read Chapter 40