Mwanzo 40 : 19 Genesis chapter 40 verse 19

Mwanzo 40:19

Baada ya siku tatu Farao atakiinua na kukuondolea kichwa chako, na kukutundika juu ya mti, na ndege watakula nyama yako.
soma Mlango wa 40

Genesis 40:19

Within three more days, Pharaoh will lift up your head from off you, and will hang you on a tree; and the birds will eat your flesh from off you."
read Chapter 40