Mwanzo 4 : 25 Genesis chapter 4 verse 25

Mwanzo 4:25

Adamu akamjua mke wake tena; akazaa mwana mwanamume, akamwita jina lake Sethi; maana alisema, Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Habili; kwa sababu Kaini alimwua.
soma Mlango wa 4

Genesis 4:25

Adam knew his wife again. She gave birth to a son, and named him Seth. For, she said, "God has appointed me another child instead of Abel, for Cain killed him."
read Chapter 4