Mwanzo 39 : 23 Genesis chapter 39 verse 23

Mwanzo 39:23

Wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusufu; kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya. </p>
soma Mlango wa 39

Genesis 39:23

The keeper of the prison didn't look after anything that was under his hand, because Yahweh was with him; and that which he did, Yahweh made it prosper.
read Chapter 39