Mwanzo 39 : 2 Genesis chapter 39 verse 2

Mwanzo 39:2

Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akasitawi; naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake, yule Mmisri.
soma Mlango wa 39

Genesis 39:2

Yahweh was with Joseph, and he was a prosperous man. He was in the house of his master the Egyptian.
read Chapter 39