Mwanzo 36 : 5 Genesis chapter 36 verse 5

Mwanzo 36:5

Oholibama alizaa Yeushi, na Yalamu, na Kora. Hao ndio wana wa Esau aliozaliwa katika nchi ya Kanaani.
soma Mlango wa 36

Genesis 36:5

Oholibamah bore Jeush, Jalam, and Korah. These are the sons of Esau, who were born to him in the land of Canaan.
read Chapter 36