Mwanzo 36 : 41 Genesis chapter 36 verse 41

Mwanzo 36:41

jumbe Oholibama, jumbe Ela, jumbe Pinoni,
soma Mlango wa 36

Genesis 36:41

chief Oholibamah, chief Elah, chief Pinon,
read Chapter 36