Mwanzo 36 : 40 Genesis chapter 36 verse 40

Mwanzo 36:40

Na hayo ndiyo majina ya majumbe waliotoka kwa Esau, kufuata jamaa zao, na mahali pao, kwa majina yao. Jumbe Timna, jumbe Alva, jumbe Yethethi,
soma Mlango wa 36

Genesis 36:40

These are the names of the chiefs who came from Esau, according to their families, after their places, and by their names: chief Timna, chief Alvah, chief Jetheth,
read Chapter 36