Mwanzo 36 : 37 Genesis chapter 36 verse 37

Mwanzo 36:37

Akafa Samla, na Shauli wa Rehobothi, ulio karibu na mto, akamiliki badala yake.
soma Mlango wa 36

Genesis 36:37

Samlah died, and Shaul of Rehoboth by the river, reigned in his place.
read Chapter 36