Mwanzo 36 : 23 Genesis chapter 36 verse 23

Mwanzo 36:23

Na hawa ni wana wa Shobali, Alvani, na Manahathi, na Ebali, na Shefo, na Onamu.
soma Mlango wa 36

Genesis 36:23

These are the children of Shobal: Alvan, Manahath, Ebal, Shepho, and Onam.
read Chapter 36