Mwanzo 36 : 20 Genesis chapter 36 verse 20

Mwanzo 36:20

Hawa ni wana wa Seiri, Mhori, wenyeji wa nchi ile; Lotani, na Shobali, na Sibeoni, na Ana,
soma Mlango wa 36

Genesis 36:20

These are the sons of Seir the Horite, the inhabitants of the land: Lotan, Shobal, Zibeon, Anah,
read Chapter 36