Mwanzo 36 : 14 Genesis chapter 36 verse 14

Mwanzo 36:14

Na hawa ni wana wa Oholibama, binti Ana, binti Sibeoni, mkewe Esau; akamzalia Esau, Yeushi, na Yalamu, na Kora.
soma Mlango wa 36

Genesis 36:14

These were the sons of Oholibamah, the daughter of Anah, the daughter of Zibeon, Esau's wife: she bore to Esau Jeush, Jalam, and Korah.
read Chapter 36