Mwanzo 36 : 13 Genesis chapter 36 verse 13

Mwanzo 36:13

Na hawa ni wana wa Reueli, Nahathi, na Zera, na Shama na Miza. Hao walikuwa wana wa Basemathi, mkewe Esau.
soma Mlango wa 36

Genesis 36:13

These are the sons of Reuel: Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah. These were the sons of Basemath, Esau's wife.
read Chapter 36