Mwanzo 36 : 12 Genesis chapter 36 verse 12

Mwanzo 36:12

Na Timna alikuwa suria wa Elifazi, mwana wa Esau; naye akamzalia Elifazi Amaleki. Hao ndio wana wa Ada, mkewe Esau.
soma Mlango wa 36

Genesis 36:12

Timna was concubine to Eliphaz, Esau's son; and she bore to Eliphaz Amalek. These are the sons of Adah, Esau's wife.
read Chapter 36