Mwanzo 36 : 11 Genesis chapter 36 verse 11

Mwanzo 36:11

Na wana wa Elifazi, ni Temani na Omari, na Sefo, na Gatamu, na Kenazi.
soma Mlango wa 36

Genesis 36:11

The sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, and Gatam, and Kenaz.
read Chapter 36