Mwanzo 35 : 6 Genesis chapter 35 verse 6

Mwanzo 35:6

Basi Yakobo akafika Luzu, ulio katika nchi ya Kanaani, ndio Betheli, yeye na watu wote waliokuwa pamoja naye.
soma Mlango wa 35

Genesis 35:6

So Jacob came to Luz, which is in the land of Canaan (the same is Bethel), he and all the people who were with him.
read Chapter 35