Mwanzo 35 : 26 Genesis chapter 35 verse 26

Mwanzo 35:26

Wana wa Zilpa, kijakazi wa Lea, ni Gadi na Asheri. Hawa ndio wana wa Yakobo aliozaliwa katika Padan-aramu.
soma Mlango wa 35

Genesis 35:26

The sons of Zilpah (Leah's handmaid): Gad and Asher. These are the sons of Jacob, who were born to him in Paddan Aram.
read Chapter 35