Mwanzo 35 : 23 Genesis chapter 35 verse 23

Mwanzo 35:23

Wana wa Lea ni Reubeni, mzaliwa wa kwanza wa Yakobo, na Simeoni, na Lawi, na Yuda, na Isakari, na Zabuloni.
soma Mlango wa 35

Genesis 35:23

The sons of Leah: Reuben (Jacob's firstborn), Simeon, Levi, Judah, Issachar, and Zebulun.
read Chapter 35