Mwanzo 35 : 12 Genesis chapter 35 verse 12

Mwanzo 35:12

Na nchi hii niliyowapa Ibrahimu na Isaka nitakupa wewe, na uzao wako baada yako nitawapa nchi hiyo.
soma Mlango wa 35

Genesis 35:12

The land which I gave to Abraham and Isaac, I will give it to you, and to your seed after you will I give the land."
read Chapter 35