Mwanzo 34 : 6 Genesis chapter 34 verse 6

Mwanzo 34:6

Akatoka Hamori, babaye Shekemu, kumwendea Yakobo, aseme naye.
soma Mlango wa 34

Genesis 34:6

Hamor the father of Shechem went out to Jacob to talk with him.
read Chapter 34