Mwanzo 33 : 19 Genesis chapter 33 verse 19

Mwanzo 33:19

Akainunua sehemu ya nchi, alipopiga hema yake, kwa mkono wa wana wa Hamori, baba wa Shekemu, kwa vipande mia vya fedha.
soma Mlango wa 33

Genesis 33:19

He bought the parcel of ground, where he had spread his tent, at the hand of the children of Hamor, Shechem's father, for one hundred pieces of money.
read Chapter 33