Mwanzo 33 : 18 Genesis chapter 33 verse 18

Mwanzo 33:18

Yakobo akaja kwa amani mpaka mji wa Shekemu, ulio katika nchi ya Kanaani, alipokuja kutoka Padan-aramu; akapiga kambi mbele ya huo mji.
soma Mlango wa 33

Genesis 33:18

Jacob came in peace to the city of Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Paddan Aram; and encamped before the city.
read Chapter 33