Mwanzo 33 : 1 Genesis chapter 33 verse 1

Mwanzo 33:1

Yakobo akainua macho yake, akaona, na tazama, Esau anakuja na watu mia nne pamoja naye. Akawagawanyia Lea, na Raheli, na wale vijakazi wawili, wana wao.
soma Mlango wa 33

Genesis 33:1

Jacob lifted up his eyes, and looked, and, behold, Esau was coming, and with him four hundred men. He divided the children between Leah, Rachel, and to the two handmaids.
read Chapter 33