Mwanzo 31 : 34 Genesis chapter 31 verse 34

Mwanzo 31:34

Basi Raheli alikuwa amevitwaa vile vinyago ameviweka katika matandiko ya ngamia, na kuvikalia. Labani akapapasa hema yote wala hakuviona.
soma Mlango wa 31

Genesis 31:34

Now Rachel had taken the teraphim, put them in the camel's saddle, and sat on them. Laban felt about all the tent, but didn't find them.
read Chapter 31