Mwanzo 31 : 27 Genesis chapter 31 verse 27

Mwanzo 31:27

Mbona umekimbia kwa siri ukanihadaa, wala hukuniambia, nipate kuagana nawe uende zako kwa furaha, na nyimbo, na ngoma, na kinubi?
soma Mlango wa 31

Genesis 31:27

Why did you flee secretly, and deceive me, and didn't tell me, that I might have sent you away with mirth and with songs, with tambourine and with harp;
read Chapter 31