Mwanzo 31 : 18 Genesis chapter 31 verse 18

Mwanzo 31:18

Akachukua wanyama wake wote, na mali yake yote aliyokuwa ameyapata, na wanyama aliowapata katika Padan-aramu, ili afike kwa Isaka babaye katika nchi ya Kanaani.
soma Mlango wa 31

Genesis 31:18

and he carried away all his cattle, and all his substance which he had gathered, the cattle of his getting, which he had gathered in Paddan Aram, to go to Isaac his father to the land of Canaan.
read Chapter 31