Mwanzo 31 : 14 Genesis chapter 31 verse 14

Mwanzo 31:14

Raheli na Lea wakajibu, wakamwambia, Je! Imetubakia sehemu au urithi katika nyumba ya baba yetu?
soma Mlango wa 31

Genesis 31:14

Rachel and Leah answered him, "Is there yet any portion or inheritance for us in our father's house?
read Chapter 31