Mwanzo 31 : 1 Genesis chapter 31 verse 1

Mwanzo 31:1

Basi Yakobo akasikia maneno ya wana wa Labani, wakisema, Yakobo amechukua mali yote ya baba yetu; na kwa mali ya baba yetu amepata fahari hii yote.
soma Mlango wa 31

Genesis 31:1

He heard the words of Laban's sons, saying, "Jacob has taken away all that was our father's. From that which was our father's, has he gotten all this wealth."
read Chapter 31