Mwanzo 28 : 2 Genesis chapter 28 verse 2

Mwanzo 28:2

Ondoka, uende Padan-aramu, mpaka nyumba ya Bethueli baba ya mama yako, ukajitwalie huko mke katika binti za Labani, ndugu wa mama yako.
soma Mlango wa 28

Genesis 28:2

Arise, go to Paddan Aram, to the house of Bethuel your mother's father. Take a wife from there from the daughters of Laban, your mother's brother.
read Chapter 28