Mwanzo 28 : 18 Genesis chapter 28 verse 18

Mwanzo 28:18

Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akalitwaa lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo, na kumimina mafuta juu yake.
soma Mlango wa 28

Genesis 28:18

Jacob rose up early in the morning, and took the stone that he had put under his head, and set it up for a pillar, and poured oil on the top of it.
read Chapter 28