Mwanzo 28 : 17 Genesis chapter 28 verse 17

Mwanzo 28:17

Naye akaogopa akasema, Mahali hapa panatisha kama nini! Bila shaka, hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lango la mbinguni.
soma Mlango wa 28

Genesis 28:17

He was afraid, and said, "How dreadful is this place! This is none other than God's house, and this is the gate of heaven."
read Chapter 28