Mwanzo 28 : 11 Genesis chapter 28 verse 11

Mwanzo 28:11

Akafika mahali fulani akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa; akatwaa jiwe moja la mahali pale akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale.
soma Mlango wa 28

Genesis 28:11

He came to a certain place, and stayed there all night, because the sun had set. He took one of the stones of the place, and put it under his head, and lay down in that place to sleep.
read Chapter 28