Mwanzo 27 : 25 Genesis chapter 27 verse 25

Mwanzo 27:25

Akasema, Niletee karibu nami nipate kula mawindo ya mwanangu, ili roho yangu ikubariki. Akamsogezea karibu, naye akala; kisha akamletea mvinyo, akanywa.
soma Mlango wa 27

Genesis 27:25

He said, "Bring it near to me, and I will eat of my son's venison, that my soul may bless you." He brought it near to him, and he ate. He brought him wine, and he drank.
read Chapter 27