Mwanzo 27 : 15 Genesis chapter 27 verse 15

Mwanzo 27:15

Kisha Rebeka akatwaa mavazi mazuri ya Esau mwanawe mkubwa, aliyokuwa nayo nyumbani, akamvika Yakobo mwanawe mdogo.
soma Mlango wa 27

Genesis 27:15

Rebekah took the good clothes of Esau, her elder son, which were with her in the house, and put them on Jacob, her younger son.
read Chapter 27