Mwanzo 26 : 29 Genesis chapter 26 verse 29

Mwanzo 26:29

ya kuwa hutatutenda mabaya, iwapo sisi hatukukugusa wewe, wala hatukukutendea ila mema, tukakuacha uende zako kwa amani; nawe sasa u mbarikiwa wa Bwana.
soma Mlango wa 26

Genesis 26:29

that you will do us no harm, as we have not touched you, and as we have done to you nothing but good, and have sent you away in peace.' You are now the blessed of Yahweh."
read Chapter 26