Mwanzo 26 : 26 Genesis chapter 26 verse 26

Mwanzo 26:26

Ndipo Abimeleki akamwendea kutoka Gerari, pamoja na Ahuzathi rafiki yake, na Fikoli, jemadari wa jeshi lake.
soma Mlango wa 26

Genesis 26:26

Then Abimelech went to him from Gerar, and Ahuzzath his friend, and Phicol the captain of his host.
read Chapter 26