Mwanzo 26 : 20 Genesis chapter 26 verse 20

Mwanzo 26:20

Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, Maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye.
soma Mlango wa 26

Genesis 26:20

The herdsmen of Gerar argued with Isaac's herdsmen, saying, "The water is ours." He called the name of the well Esek, because they contended with him.
read Chapter 26