Mwanzo 25 : 4 Genesis chapter 25 verse 4

Mwanzo 25:4

Na wana wa Midiani walikuwa, Efa, na Eferi, na Hanoki, na Abida, na Eldaa. Hao wote walikuwa ni wana wa Ketura.
soma Mlango wa 25

Genesis 25:4

The sons of Midian: Ephah, Epher, Hanoch, Abida, and Eldaah. All these were the children of Keturah.
read Chapter 25