Mwanzo 25 : 30 Genesis chapter 25 verse 30

Mwanzo 25:30

Esau akamwambia Yakobo, Tafadhali, unipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo walimwita jina lake Edomu.
soma Mlango wa 25

Genesis 25:30

Esau said to Jacob, "Please feed me with that same red stew, for I am famished." Therefore his name was called Edom.
read Chapter 25