Mwanzo 25 : 26 Genesis chapter 25 verse 26

Mwanzo 25:26

Baadaye ndugu yake akatoka, na mkono wake unamshika Esau kisigino. Akaitwa jina lake Yakobo. Isaka alikuwa mwenye miaka sitini mkewe alipowazaa.
soma Mlango wa 25

Genesis 25:26

After that, his brother came out, and his hand had hold on Esau's heel. He was named Jacob. Isaac was sixty years old when she bore them.
read Chapter 25