Mwanzo 25 : 17 Genesis chapter 25 verse 17

Mwanzo 25:17

Na hii ndiyo miaka ya maisha ya Ishmaeli, miaka mia na thelathini na saba. Akakata roho, akafa, akakusanyika kwa watu wake.
soma Mlango wa 25

Genesis 25:17

These are the years of the life of Ishmael: one hundred thirty-seven years. He gave up the spirit and died, and was gathered to his people.
read Chapter 25