Mwanzo 25 : 16 Genesis chapter 25 verse 16

Mwanzo 25:16

Hao ndio wana wa Ishmaeli, na hayo ni majina yao, katika miji yao, na katika vituo vyao, maseyidi kumi na wawili kwa kufuata jamaa zao.
soma Mlango wa 25

Genesis 25:16

These are the sons of Ishmael, and these are their names, by their villages, and by their encampments: twelve princes, according to their nations.
read Chapter 25